BENEIR

imposar les mans (a algú) SV, consagrar o beneir algú en certes cerimònies (IEC)

Li va imposar les mans sobre el cap (IEC)