BENCOSSAT

ésser un bon pernil (algú) SV, ésser una dona molt ben feta de cos (A-M)

Aquella model era un bon pernil

estar com un tren, estar com un Déu, tenir bona planta

tenir bona planta SV, (estar) ben proporcionat (R-M)

Aquest noi té bona planta: es nota que va al gimnàs / És jove i de bona planta; fa molt de goig / L’amic que m’has presentat és de bona planta (També s’usa amb els quantificadors força, molt, etc. en posició preadjectival i amb la forma de bona planta) (*, R-M, R-M)

estar com un tren, ésser un bon pernil (algú), ben plantat, ben tallat, ben parit

fer de bon veure (p.ext.)