BELL

bella com una fada SA, posseir una bellesa meravellosa (IEC)

La seva xicota era bella com una fada / En el quadre l’havia pintada bonica com una fada, però, en realitat, no ho era (També s’usa amb les formes com una fada i bonica com una fada)

bonic com un sol, bonic com un pom de flors, estar com un tren

de fada (p.ext.)

ben plantat SA, ben proporcionat / de bell aspecte físic (EC)

El seu pare era un home ben plantat, més alt que ell i més robust / Aquell noi és molt ben plantat, és alt i fa molt exercici físic / Busquen una dona ben plantada perquè impressioni els clients (R-M, *, *)

bon mosso, ben tallat, ben parit, tenir bona planta, ben fet

bon mosso SN, expressió que hom aplica a una persona jove ben plantada (EC)

Quan el vaig conèixer era jove i bon mosso; ara, amb els anys, sembla més baix / Tenia dues filles, però només la petita era bona mossa (R-M, *)

ben plantat

de calendari SP, dit per a referir-se a algú o alguna cosa que resulta molt bell a la vista

Aquesta posta de sol és de calendari; per què no hi fem una fotografia?

de postal

de pel·lícula (p.ext.), fer goig (p.ext.)

de fada SP, bell / expressió usada per a referir-se a alguna cosa que posseeix una gran bellesa (Fr, *)

Té un cos de fada / Té una veu de fada, un rostre de fada (EC, *)

bella com una fada (p.ext.)

de postal SP, dit per a referir-se a algú o alguna cosa que resulta molt bell a la vista

Aquest paisatge és de postal: em quedaria una bona estona contemplant-lo

de calendari

de pel·lícula (p.ext.), fer goig (p.ext.)

en flor SP, en l’estat de major perfecció, bellesa, etc. (EC)

Com volarien mos besos per sos llaviets en flor! / Semblava un món en flor, i l’ànima n’era jo (A-M)

ésser un serafí SV, (ésser una) persona de gran bellesa; es diu especialment dels infants (A-M)

El seu fill és un serafí, de bonic que és / La Rosa no era un serafí (*, A-M)

bonic com un pom de flors, bonic com un sol

valer ulls per mirar SV, ésser (una persona o) una cosa molt bella (A-M)

Aquesta casa val ulls per mirar: és preciosa i està molt ben arreglada

fer de bon veure, ésser una joia

alegrar la vista (a algú) (p.ext.)