BEAT

pixar aigua beneita SV, ésser molt devot (IEC)

Tot el dia és a l’església, pixa aigua beneita (R-M)

cul de sagristia, rata de sagristia