BATUT

a punt de neu SP, en batre una clara d’ou, moment en què aquesta té més consistència, més cos (IEC)

Heu de batre les clares fins que estiguin a punt de neu