BATRE

cap d’era SN, persona que dirigeix la batuda (IEC)

Hem de preguntar al cap d’era quin dia toca fer la batuda del nostre blat

fer vores (p.ext.)