BATERIA

tren d’artilleria SN, conjunt de soldats, vehicles, animals, etc., per a transportar l’artilleria (IEC)

Fa molta impressió veure passar pel teu davant tot el tren d’artilleria

boca d’artilleria (p.ext.)