BATEC

trip-trap SN, mot amb què hom denota el fet de bategar fort el cor (EC)

Quin trip-trap al cor en traspassar la porta! / Aviseu-la que arribaran tard, si no tindrà un trip-trap / El retard en el veredicte li va provocar un trip-trap (EC, *, *)

zub-zub (p.ext.)

[Reduplicatiu]