BATALLA

batalla arrengada SN, amb la host ordenada per combatre / en ordre de batalla (A-M, R-M)

Es van presentar batalla arrengada al peu de la muntanya, ben formats i equipats / El film presenta els soldats ianquis batalla arrengada a punt d’atacar (R-M)

en batalla, en ordre de batalla, línia de batalla

en formació (p.ext.)

camp de l’honor SN, camp de batalla (EC)

Li van comunicar que el seu marit havia mort al camp de l’honor

soldat desconegut (p.ext.)

en batalla SP, tropa disposta en forma apta per combatre, presentant un front extens i de poc gruix (A-M)

Les tropes estaven en batalla, en qualsevol moment podien començar a lluitar

en ordre de batalla, batalla arrengada, línia de batalla

en formació (p.ext.), entrar en lliça (p.ext.)

en ordre de batalla SP, tropa disposta en forma apta per combatre, presentant un front extens i de poc gruix (A-M)

L’exèrcit és en ordre de batalla

en batalla, línia de batalla, batalla arrengada

en formació (p.ext.), estar sobre les armes (p.ext.), posar (algú) en línia (p.ext.)

fet d’armes SN, batalla, acció de guerra / combat (A-M, EC)

Sempre li agrada contar els fets d’armes que va viure durant la guerra / Relata aquella acció d’armes com si l’hagués viscuda fa poc (També s’usa amb el nom acció)

fer armes contra (p.ext.)

línia de batalla SN, disposició de les tropes apta per a les operacions de combat (EC)

Cal que l’exèrcit ocupi la línia de batalla per atacar

batalla arrengada, en batalla, en ordre de batalla

línia de foc (p.ext.), a primera línia (p.ext.), posar (algú) en línia (p.ext.)

línia de foc SN, sèrie de fortificacions i de destacaments, de poblacions, camps, etc., exposada a l’acció ofensiva de l’enemic (EC)

És normal que el ferissin perquè es trobava en plena línia de foc

línia de batalla (p.ext.)

teatre d’operacions SN, zona geogràfica on es desenvolupa el conjunt d’una campanya bèl·lica (EC)

El seu marit va morir en el teatre d’operacions

bateig de foc (p.ext.)