BASTONEJAT

rebre més bastó que el burro de la terraire SV, rebre molts cops, ésser víctima de moltes bastonades (A-M)

Quan era petit el meu pare em maltractava: vaig rebre més bastó que el burro de la terraire

rebre del carpó, rebre llenya, tastar el garrot

donar llenya (a algú) (inv.)