BASTONEJAR

aplanar-li les costures (a algú) SV, pegar / bastonejar, pegar (R-M, IEC)

A aquest xicot li haurem d’aplanar les costures, a veure si així escarmenta

amidar-li l’esquena (a algú), arribar-li a l’esquena (a algú), espolsar-li l’esquena (a algú), tocar-li la badana (a algú), fer negre (a algú)