BASQUEJAR

fer escudella SV, fer fàstic

Veure com té el terra de la cuina ple de porqueria fa escudella

fer tiretes (p.ext.)

fer tiretes SV, fer esforços per vomitar (R-M)

Li ha fet mal el dinar i ara fa tiretes (R-M)

fer ois (a algú) (p.ext.), treure les tripes per la boca (p.ext.), canviar la pesseta (p.ext.), fer escudella (p.ext.)