BARREJA

barrija-barreja SN, barreja de coses heterogènies, que no lliguen entre elles (Fr)

Va abocar les caixes de qualsevol manera i va fer-se una barrija-barreja tal que no es podia trobar res (R-M)

farrigo-farrago, poti-poti

[Reduplicatiu]

farrigo-farrago SN, barreja de coses heterogènies, que no lliguen entre elles (Fr)

Rumia abans d’escriure perquè has fet un farrigo-farrago que no entén ningú

barrija-barreja, poti-poti

[Reduplicatiu]

poti-poti SN, barreja de persones o de coses en desordre (Fr)

Amb el que hi havia a la nevera ha fet un poti-poti, com si fos un plat combinat

barrija-barreja, farrigo-farrago

[Reduplicatiu]