BARDA

tanca viva SN, barda / dit per a referir-se a una cleda feta de barres de fusta entrecreuades per a tancar de nit el bestiar (IEC, *)

Ja has col·locat la tanca viva a l’entrada de l’hort?