BARCELONA

cap i casal de Catalunya SCoord, Barcelona / expressió usada per a referir-se a Barcelona (Fr, *)

Barcelona, cap i casal de Catalunya, acull la col·lecció més important de Miró (També s’usa amb la forma el cap i casal)

la ciutat comtal, la pubilla, la ciutat d’en Nyoca

la ciutat comtal SD, nom donat a la ciutat de Barcelona per la seva condició de ciutat residencial dels comtes de Barcelona (GEC)

La ciutat comtal, Barcelona (IEC)

cap i casal de Catalunya, la pubilla, la ciutat d’en Nyoca

la ciutat d’en Nyoca SD, manera despectiva de designar una població, esp. Barcelona (IEC)

Dissabte vam anar a visitar el Port Vell de la ciutat d’en Nyoca

la ciutat comtal, cap i casal de Catalunya, la pubilla

la pubilla SD, nom familiar que es dóna a la ciutat de Barcelona per considerar-la la germana major de les poblacions de Catalunya (A-M)

Barcelona és la pubilla, no ho sabies?

la ciutat comtal, cap i casal de Catalunya, la ciutat d’en Nyoca