BARCA

closca de nou SN, embarcació molt petita i inconsistent / embarcació molt petita (R-M, IEC)

Vàrem passar por en aquella closca de nou, quan la mar va esvalotar-se; per sort, va resistir / Ens férem a la mar en una closca de nou, però el bon temps ajudà que tot anés bé (R-M)

tren de barques SN, conjunt de barques enganxades amb cordes o amb cadenes per a conduir coses per un riu o bé per a formar un pont (EC)

Cal fer un tren de barques al riu