BARAT

a baix preu SP, per poc valor monetari (R-M)

La fruita que fora de temps va tan cara pot comprar-se a baix preu quan n’és la temporada / Com que pensava plegar, aquell botiguer ho venia tot a baix preu (R-M)

a bon preu, a cap preu, a bon mercat, a un preu llençat, per quatre xavos, a cap diner, a qualsevol preu, a un preu irrisori, a vil preu, tirat de preu

baix de preu (v.f.)

a bon mercat SP, a baix preu, barat / a un preu molt baix, que redueix o permet reduir les despeses (IEC, *)

A l’engròs es pot comprar la fruita a bon mercat (R-M)

a baix preu, a bon preu, a cap preu, a qualsevol preu, a un preu irrisori, a un preu llençat, a vil preu, tirat de preu

a bon preu SP, barat / a un preu molt baix, que redueix o permet reduir les despeses (R-M, *)

M’ho va donar a bon preu; altrament, no li ho hauria comprat (R-M)

a baix preu, a bon mercat, a cap preu, a cap diner, a qualsevol preu, a un preu irrisori, a un preu llençat, a vil preu, tirat de preu

vendre (alguna cosa) a parts de rosari (p.ext.)

a cap diner SP, per poc valor monetari / anar a preu molt baix o no valer gairebé res (*, EC)

Tenen els tomàquets a cap diner, pobres pagesos! / Últimament les cireres van a cap diner / Si esperes a finals de temporada, això t’ho vendran per cap diner; ho rebaixen molt (*, *, R-M)

a baix preu, a bon preu, a un preu llençat, a cap preu, per quatre xavos, no valer cap diner, anar a redar, anar llençat

per cap diner (v.f.), donar (alguna cosa) per un diner (p.ext.)

a cap preu SP, molt barat / [donar, vendre] gairebé per res (R-M, IEC)

Tan car que costava aquest article al principi de la temporada, i ara es ven a cap preu; la gent no en fa cas / Aquell disc que abans era molt car, ara el donen a cap preu (R-M, *)

a baix preu, a qualsevol preu, a bon mercat, a bon preu, a un preu irrisori, a un preu llençat, a vil preu, tirat de preu, a puntades de peu, a cap diner

a sota preu (p.ext.), donar (alguna cosa) per un diner (p.ext.), a meitat de preu (p.ext.)

a qualsevol preu SP, molt barat

Com que necessiten diners, es vendran la casa vella a qualsevol preu / S’ha desprès de les joies a qualsevol preu perquè necessitaven diners

a cap preu, a baix preu, a bon mercat, a bon preu, a cap preu, a un preu irrisori, a un preu llençat, a vil preu, tirat de preu, a puntades de peu

donar (alguna cosa) per un diner (p.ext.)

a sota preu SP, a un preu més baix que el de compra (EC)

Ho hem comprat a sota preu

a cap preu (p.ext.), a un preu llençat (p.ext.), d’ocasió (p.ext.), d’oferta (p.ext.), a meitat de preu (p.ext.)

a un preu irrisori SP, (a un) preu extremadament baix (A-M)

Vam comprar unes gambes fresquíssimes a un preu irrisori al port de Palamós (També s’usa amb la forma a preu irrisori)

a baix preu, a bon mercat, a bon preu, a cap preu, a qualsevol preu, a un preu llençat, a vil preu, tirat de preu

a un preu llençat SP, barat / molt barat (Fr, *)

Vaig comprar dues faldilles a un preu llençat

a baix preu, a bon mercat, a bon preu, a cap preu, a qualsevol preu, a un preu irrisori, a vil preu, tirat de preu, a puntades de peu, a cap diner

a sota preu (p.ext.)

a vil preu SP, barat / molt barat (Fr, *)

Es va vendre les joies a vil preu

a baix preu, a bon mercat, a bon preu, a cap preu, a qualsevol preu, a un preu irrisori, a un preu llençat, tirat de preu

anar a redar SV, anar molt barat, gairebé regalat (A-M)

Avui tot va a redar (A-M)

anar llençat, no valer cap diner, a cap diner

[Llofriu (A-M), redar: mot no registrat a l’IEC]

anar llençat SV, ésser alguna cosa molt barata

Aquest jersei anava llençat i el vaig comprar / Pel febrer els articles de pell van llençats (*, EC)

anar a redar, no valer cap diner, a cap diner

de baix cost SP, de poc valor monetari

És un cotxe de baix cost; val la pena de comprar-lo

de poc cost

de poc cost SP, barat / de poc valor monetari (Fr, *)

És un producte de poc cost i, per tant, bastant assequible

de baix cost

de quatre xavos SP, dit per a referir-se a alguna cosa de poc valor, barata, que val pocs diners

Un vestit de quatre xavos (També s’usa amb el nom ral)

tirat de preu

no valer cap diner SV, anar a un preu molt baix o no valer gairebé res (EC)

Compra peix a la parada de l’Enriqueta que no val cap diner

a cap diner, anar a redar, anar llençat

per quatre xavos SP, per pocs diners; barat (Fr)

Avui dia, per quatre xavos tens un ordinador (També s’usa amb els noms cèntim, duro, ral, etc.)

tirat de preu, per un tros de pa, a cap diner

per un tros de pa SP, a canvi d’una cosa de poc valor (IEC)

Tant que en demanaven i ara t’ho donarien per un tros de pa (IEC)

per quatre xavos

tenir un tros de pa (p.ext.)

rebentar preus SV, vendre molt barat (IEC)

A les rebaixes, els grans magatzems poden rebentar preus

rebentar els preus (v.f.)

sortir a compte SV, ésser avantatjosa alguna cosa, treure’n un profit (IEC)

Ens ha sortit a compte comprar-ne més quantitat perquè ens han fet el deu per cent de descompte (També s’usa amb el quantificador molt en posició postverbal) (R-M)

d’ocasió (p.ext.), d’oferta (p.ext.)

tirat de preu SA, extremadament barat

Per dues-centes mil pessetes aquest cotxe està tirat de preu. Val la pena que te’l compris / Aquest pis està tirat. Jo me’l compraria, si fos de tu (També s’usa amb el complement preposicional omès)

a bon mercat, a baix preu, a bon preu, a cap preu, a qualsevol preu, a un preu irrisori, a un preu llençat, a vil preu, de quatre xavos, per quatre xavos

a meitat de preu (p.ext.)