BARALLAT

estar de cul al marge SV, estar barallats (A-M)

En Pere i la Maria estan de cul al marge: no volen parlar l’un amb l’altre des que van tenir aquella discussió tan forta

estar de punta

no parlar (amb algú) (p.ext.)

[Borredà (A-M)]

estar de punta SV, enemistats / estar renyit amb algú (R-M, EC)

No hi ha manera que treballin l’un al costat de l’altre. Sempre estan de punta i es molesten tant com poden / Ells dos estan de punta. Quan un diu «a» l’altre diu «b» (R-M)

estar a mata-degolla, estar de cul al marge

com gat i gos (p.ext.), posar-se de punta (p.ext.)