BANDEREJAR

fer la bandera SV, una prostituta, passejar en cerca de client

Moltes prostitutes fan la bandera a prop del camp de futbol

ésser de la vida (p.ext.), fer cantonades (p.ext.)