BALLADOR

ballar més que el gegant de la ciutat SV, ésser molt ballador (A-M)

Per la festa major, els seus avis ballen més que el gegant de la ciutat