BALL

ball de barraló SN, ball d’ambient vulgar (R-M)

En aquella barriada ens crèiem trobar-hi un ball de barraló i ens va sorprendre veure una sala moderníssima i un públic ben correcte / Allò era un ball de barraló, no m’hi trobava gens bé (R-M)

ball de patacada

ball de cornuts SN, ball cantat humorístic d’homes sols, sovint disfressats amb banyes de moltó al cap, en nombre imparell, que es ballava a les comarques septentrionals catalanes per carnestoltes o per la matança del porc (IEC)

La setmana que ve, per Carnestoltes, anirem al ball de cornuts

ball de patacada SN, ball que se celebra en locals de baixa categoria (EC)

Això sembla un ball de patacada; quina mena de gent més grollera (R-M)

ball de barraló

ball de la patacada (v.f.)