BALANÇ

estat de comptes SN, relació dels assentaments efectuats en un llibre comptable en un període determinat i amb indicació del saldo corresponent (EC)

Va presentar l’estat de comptes a tots els socis que van voler veure les liquidacions (R-M)

compte d’explotació

llibre de caixa (p.ext.), fer la caixa (p.ext.), tancar caixa (p.ext.), balança comercial (p.ext.), rendició de comptes (p.ext.)