BALADRER

boca de trons SN, ésser molt cridaner / ésser un baladrer (R-M, IEC)

És una boca de trons. Es pensa que així té més raó / Parla cridant, és una boca de trons (R-M, *)

boca de tro (v.f.)