BALADREJAR

alçar la casa a l’aire SV, trastornar-ho tot. Causar un daltabaix / fer molts de crits, moure un escàndol dins d’una casa (R-M, A-M)

Quan va saber que li havíem trencat la figure-ta xinesa, va alçar la casa a l’aire, irritadíssim / No facis tant de trull. No importa aixecar sa casa a l’aire (També s’usa amb el verb aixecar) (R-M, *)

moure un sagramental, moure un escàndol

esvalotar el galliner (p.ext.), esverar el galliner (p.ext.)

[Mall., Men. (A-M)]