BÀSICAMENT

a base de SP, prenent com a fonament (EC)

Segueix una dieta a base de peix