AVISAR

dir (alguna cosa) davant davant SV, dir alguna cosa anticipadament, per fer saber una cosa en temps oportú (A-M)

Si aquest carabassot teu no s’assenta, t’ho dic davant davant!…, amb un garrot te rompré una espatlla / T’ho dic davant davant, si no me fas cas, t’ho trobaràs (A-M, *)

fer avinent (alguna cosa, a algú) (p.ext.), fer sabedor (algú, d’alguna cosa) (p.ext.)

[Mall. (A-M)]

fer avinent (alguna cosa, a algú) SV, informar / fer conèixer, donar notícia a algú (R-M, *)

Us faig avinent que s’ha acordat fer la reunió el dia deu / Avui ens ha fet avinent els destins de cadascú (R-M)

fer sabedor (algú, d’alguna cosa), fer saber (alguna cosa, a algú)

dir (alguna cosa) davant davant (p.ext.)

fer sogall SV, alçar des d’una barca un sogall encès per fer senyals als de terra (EC)

Vam haver de fer sogall per alertar els de terra que el nostre veler s’estava enfonsant