AVINENT

caure bé (a algú) SV, ésser còmode, avinent (a algú) (A-M)

Qualsevol dia que vos caiga bé (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadverbial) (A-M)

caure malament (a algú) (ant.), anar malament (a algú) (ant.), caure tort (a algú) (ant.)

venir-li dreta mà (a algú) SV, ésser avinent (R-M)

Si et ve dreta mà, quan tornis a casa passa per la llibreteria; hi tinc un llibre demanat; ja el deuen haver rebut (R-M)

venir bé (a algú)

venir-li a remà (a algú) (ant.), anar malament (a algú) (ant.), de passada (p.ext.)