AVIAT

1. al cap de poc temps, d’aquí a poc temps

a poc estant SP, al cap de poc, al poc temps (A-M)

Que els de la vila a poc estant los desempararen (A-M)

abans de gaire SAdv, aviat, dins de poc temps (R-M)

La setmana passada va venir a demanar-me un llibre i ja veuràs com abans de gaire tornarà per demanar-me una altra cosa / Abans de gaire tot canviarà (R-M, EC)

en breu

al més aviat SP, avançant-se al temps previst (R-M)

Va dir que no podria venir fins a fi de mes, o al més aviat, el dia 25 / Començarem les classes al més aviat el dia 10 de setembre (R-M)

al màxim

al més tard (ant.)

al més aviat possible SP, de seguida, tan prest com es pugui

Vine al més aviat possible

com més aviat millor

com més aviat millor SAdv, tan aviat com sigui possible (R-M)

Demà a la tarda vine com més aviat millor; tindrem molta feina / Anirem al recital com més aviat millor, perquè segurament s’omplirà el teatre i restarà gent dempeus / Canvia les pastilles dels frens del cotxe com més aviat millor perquè les tens gastades (R-M, R-M, *)

al més aviat possible

d’un dia a l’altre SP, en un temps pròxim / en un curt espai de temps (R-M, IEC)

Estan esperant d’un dia a l’altre la seva arribada / D’un dia a l’altre ha de ploure: aquest vent i aquesta humitat ho anuncien (R-M)

d’avui a demà, d’un moment a l’altre

en breu (p.ext.)

d’un moment a l’altre SP, molt aviat / expressió usada per a indicar que alguna cosa està a punt d’esdevenir-se (IEC, EC)

Han d’arribar d’un moment a l’altre

d’un dia a l’altre, d’avui a demà

d’una hora lluny SP, aviat, a l’instant, clarament, immediatament (EC)

D’una hora lluny em vaig adonar que ell ja venia cap aquí. Té una manera tan sorollosa de caminar!

a l’instant, al moment

de seguida SP, molt aviat, de pressa / sense tardar (R-M, IEC)

Vull arribar-me de seguida a casa dels pares, perquè a les set he d’ésser al despatx (R-M)

en un salt, amb quatre gambades, en un bot, en un moment, en un tranc, en un vol, en un volt, en una corredissa, de mantinent, a l’acte, tot seguit, de continent, a la carrera

a la primera (p.ext.), d’una vegada (p.ext.)

en breu SP, d’aquí a poc temps (IEC)

En breu inauguraran aquesta nova escola (R-M)

abans de gaire

d’un dia a l’altre (p.ext.)

2. al començament d’un espai de temps

a primera hora SP, a les primeres hores del dia, de la jornada / al començament del dia o de la part del dia que hom expressa (R-M, EC)

Demà, a primera hora, cal arreglar tot això abans que s’hagi d’obrir la botiga / Et telefonaré demà a primera hora de la tarda (R-M, EC)

a última hora (ant.), de llevada (p.ext.), de matí (p.ext.)

d’hora SP, a una hora relativament poc avançada, aviat (EC)

Procura venir d’hora i sortirem a sopar junts / Sol dinar d’hora / Les nevades han començat de bona hora (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal i amb la forma d’horeta) (R-M, EC, *)

a les quaranta (ant.), a les quinze (ant.), a les talúries (ant.), a tres quarts de quinze (ant.), acabar amb sol (p.ext.), de matí (p.ext.)

per hora (Emp.)

no ésser cap hora SV, és molt dematí, molt aviat (A-M)

Encara no és cap hora per llevar-se / No era pas cap hora quan es van aixecar de taula, no entenc per què van arribar tard a teatre

no ésser encara una hora ni una altra

3. encara no és el moment

sa figa encara no és madura O, es diu per a significar que encara no és temps de fer allò que algú proposa (A-M)

Espera, sa figa encara no és madura

[Mall. (A-M)]