AVESAT

tenir-hi call SV, estar avesat a una cosa, haver-li perdut la repugnància (A-M)

Hi té call, deixa que ho faci ell

tenir-hi la mà trencada (p.ext.), posar-hi call (p.ext.), tenir (alguna cosa) per la punta dels dits (p.ext.), tenir el cul pelat (de fer alguna cosa) (p.ext.), tenir esversada (alguna cosa) (p.ext.)

[Bal. (A-M)]