AVERGONYIT

amb el cap baix SP, locució emprada per a assenyalar que algú sent vergonya

A la reunió l’han escridassat; n’ha sortit amb el cap baix (S’usa normalment amb verbs de moviment i també estar, quedar, etc.)

amb el cap cot, anar-se’n amb la cua entre cames, barres a pit

amb el cap alt (ant.), amb el front alt (ant.)

amb el cap cot SP, locució emprada per a assenyalar que algú sent vergonya

Després de perdre el banyador a dins de la piscina es va quedar amb el cap cot (S’usa normalment amb verbs de moviment i també estar, quedar, etc.)

amb el cap baix, barres a pit, anar-se’n amb la cua entre cames

amb el cap alt (ant.), amb el front alt (ant.)

anar-se’n amb la cua entre cames SV, anar-se’n avergonyit, moix / (anar-se’n) escorregut (R-M, EC)

Després de la reprimenda de l’encarregat se n’ha anat amb la cua entre cames, sense gosar ni disculpar-se / Va sortir del despatx del director amb la cua entre cames i tots vam saber que l’havien acomiadat (També s’usa amb els verbs de moviment fugir, marxar, sortir, etc.) (R-M, *)

amb el cap cot, amb el cap baix

anar-se’n amb la cua entre les cames (v.f.), anar cua dreta (ant.), no saber on ficar-se (p.ext.), amb les mans al cap (p.ext.), plegar els bòlits (p.ext.)