AVERANY

cridar el mal temps SV, fer mals averanys / portar algú mala sort o desgràcia amb allò que diu o fa (R-M, EC)

Amb aquesta mena de discursos, em sembla que esteu cridant el mal temps / No cridis el mal temps; si tothom està tranquil i d’acord, què vols témer? / Dius que la collita serà dolenta enguany? No cridis el mal temps (*, R-M, R-M)

tocar ferro (ant.), ésser de mal averany (p.ext.), portar mal giny (p.ext.), ocell de mal temps (p.ext.), ocell de mal averany (p.ext.)