AVENTURER

cavaller de fortuna SN, aventurer que va pel món cercant riqueses, anomenada (IEC)

No té cap ofici ni treball concret; és un cavaller de fortuna que va d’ací d’allà cercant negocis fabulosos / Sempre ha passat com un cavaller de fortuna; anant d’un lloc a l’altre a descobrir bons negocis (R-M)

cavaller salvatge (p.ext.), cavaller errant (p.ext.), ocell de pas (p.ext.), a l’aventura (p.ext.)