AVAR

ésser amic de santa creu SV, ésser avar, estimar massa els diners (A-M)

L’Albert no et deixarà els diners que li demanes perquè és amic de santa creu

ésser del puny estret, estret d’armilla, més estret que una fulla de pi

amic de donar (ant.)

ésser de la confraria de l’estalvi SV, (ésser) avar (R-M)

No comptis que et doni res per a la festa; és de la confraria de l’estalvi / Sembla estrany, tants de diners que té i que sigui tan de la confraria de l’estalvi (R-M)

ésser del puny estret, estret d’armilla, no donar ni la merda que caga, ésser del puny clos, ésser un rata, fer cent nuus a un dobler

ésser llarg en el donar (ant.)

ésser de Vilatenim SV, ésser avar (A-M)

El padrí de la criatura és de Vilatenim i no sé si li podran fer pagar el convit; no dóna un duro ni per equivocació (R-M)

ésser del puny estret, estret d’armilla

[Emp., Garrotxa (A-M)]

ésser del puny clos SV, ésser avar (R-M)

Mai no ens convida a prendre res. És del puny clos, aquest

ésser del puny estret, ésser de la confraria de l’estalvi, tenir-los ben agarrats, ésser un ronyós

ésser llarg en el donar (ant.)

ésser del puny estret SV, ésser avar, gasiu (IEC)

Estic segur que no farà cap donatiu; és del puny estret; tothom ho sap (R-M)

ésser de la confraria de l’estalvi, ésser amic de santa creu, ésser un rata, ésser de Vilatenim, més estret que una fulla de pi, més estret que l’abril, ésser del puny clos, tenir-los ben agarrats

ésser llarg en el donar (ant.), arrencar-se un queixal (p.ext.), mirar-ho tot pel forat d’un ral (p.ext.)

ésser un ronyós SV, (ésser) avar, gasiu, mesquí (EC)

El teu marit és un ronyós: mai no es gasta ni un duro en tu i ni en els teus fills. Tot ho vol per a ell (També s’usa amb la forma ésser molt ronyós)

ésser un tinyós, ésser del puny clos

ésser un tinyós SV, (ésser) gasiu, avar (EC)

És un tinyós: no hi ha manera que convidi a res

ésser un ronyós

ésser un tinyeta (p.ext.)

estret d’armilla SA, avar / que té ben guardats els diners i no els deixa anar (R-M, *)

És molt bon home, però estret d’armilla; no li demanis mai diners, perquè serà inútil (R-M)

ésser de Vilatenim, ésser amic de santa creu, ésser de la confraria de l’estalvi, no donar ni la merda que caga

fer cent nuus a un dobler SV, tenir els diners molt estrets; pensar-hi molt abans de gastar-los / es diu d’una persona molt mesquina i avara (A-M, R)

No és un malgastador. Al contrari, fa cent nuus a un dobler (També s’usa amb la forma fer cent nuus a un diner)

ésser de la confraria de l’estalvi

gratar-se la butxaca (ant.), fer equilibris (p.ext.)

[Mall. (A-M)]

més estret que l’abril SA, [ésser] molt avar (A-M)

No cal que li demanis favors perquè segurament et dirà que no: és més estret que l’abril

ésser del puny estret, més estret que una fulla de pi

més estret que una fulla de pi SA, [ésser] molt avar (A-M)

Aquest noi mai no convida ningú, és més estret que una fulla de pi

ésser del puny estret, ésser amic de santa creu, partir un diner per quatre, no menjar per no cagar, ésser un rata, més estret que l’abril

[Segarra, Urgell (A-M)]

no donar ni la merda que caga SV, ésser molt avar (R-M)

És molt mesquí; no dóna ni la merda que caga (R-M)

no menjar per no cagar, estret d’armilla, ésser de la confraria de l’estalvi

no tenir res seu (ant.)

no menjar per no cagar SV, ésser molt avar (R-M)

No cal que li vagis a manllevar res que no t’ho donarà: no menja per no cagar / Sembla estrany que pugui viure tan aferrat als seus béns. No menja per no cagar (R-M)

no donar ni la merda que caga, més estret que una fulla de pi, partir un diner per quatre

partir un diner per quatre SV, ésser molt avar (A-M)

El pare…partiria un diner per quatre parts, i anava en un pam de llengua, darrere encontrar un gendre que li fera bullir l’olla / No li demanis que et deixi ni un duro perquè parteix un diner per quatre (A-M, *)

més estret que una fulla de pi, no menjar per no cagar

[Val. (A-M)]

tenir-los ben agarrats SV, ésser avar, tenir ben guardats els doblers (A-M)

Li agrada tenir-los ben agarrats. Mai no convida ningú a res

ésser del puny clos, ésser del puny estret

tenir-los ben aferrats (Mall.)

[Cat., Val. (A-M)]