AVANTGUARDA

nova onada SN, la generació jove d’avantguarda (EC)

La nova onada d’estudiants és molt combativa