AVANTATJÓS

bon partit SN, es diu d’una persona que representa un gran avantatge en el cas de contreure-hi matrimoni / parella econòmicament avantatjosa (EC, R-M)

Ha trobat un bon partit: diuen que ell és propietari d’un bé de Déu de jornals / Té molts diners; és bon partit per a la Maria (R-M, *)

de casa bona (p.ext.), home de profit (p.ext.)

de quinze i falta SCoord, expressa el gran avantatge que una cosa porta a una altra (A-M)

Va ésser una actuació de quinze i falta; ens va reportar molts beneficis

donar-li quinze i falta (a algú) (p.ext.)

posar-se en bon terreny SV, posar-se en una situació avantatjosa, enraonada, etc. (IEC)

S’ha posat en bon terreny a l’hora de negociar el preu i hi ha sortit guanyant

posar-se en mal terreny (ant.)

sortir a compte SV, ésser avantatjosa alguna cosa, treure’n un profit (IEC)

Ens surt a compte de treballar a les nits / No surt a compte anar-hi per aquest altre camí / Li ha sortit molt a compte anar-hi d’hora, perquè així ha estat el primer (També s’usa amb el quantificador molt en posició postverbal) (*, R-M, *)

pagar la pena, valer la pena