AVALOT

xafarranxo de combat SN, avalot, desordre, barreja de gent o de coses en moviment desordenat i sorollós

Aquesta classe és un xafarranxo de combat. Haurem de prendre mesures perquè els alumnes rebels es portin bé

can Seixanta (p.ext.), casa de bojos (p.ext.), ésser un galliner (p.ext.)