AVALL

aigua baixant SN, més avall en un pendent (R-M)

El prat del meu germà és el primer que es troba aigua baixant des de l’altre costat d’aquest turó / Una peça de terra que és aigua baixant (R-M, Fr)

per avall SP, expressió per a indicar vagament un indret menys elevat (IEC)

Si aneu per avall trobareu el riu i no podreu passar / Són per avall cercant una font / Per avall, potser en trobarem, de bolets (R-M, IEC, EC)

per amunt (ant.)