AUTORITZAT

tenir carta blanca SV, estar autoritzat per a obrar amb tota llibertat (A-M)

Tenia carta blanca per fer i desfer / Té carta blanca per arribar a l’hora que vulgui (A-M, *)

tenir llum verd

no ésser qui (ant.), donar carta blanca (a algú) (inv.)