AUTORITAT

les forces vives SD, les persones i corporacions capaces d’intervenir i contribuir a resoldre problemes d’interès col·lectiu / conjunt de persones, de grups i d’institucions que fomenten i controlen l’activitat, especialment l’econòmica, en una població, una comarca o un país (A-M, EC)

Les forces vives de la ciutat es reuneixen periòdicament per analitzar la situació econòmica

vaca sagrada (p.ext.), els deu mil de dalt (p.ext.), la plana major (p.ext.)

portar la firma SV, tenir poders específics de representació d’una empresa (IEC)

Porta la firma, per això els busca els màxims beneficis per a l’empresa

tenir firma

tenir firma SV, tenir poders específics de representació d’una empresa (IEC)

Has de parlar amb ell, que és qui té firma

portar la firma

en cap (p.ext.)

vaca sagrada SN, persona que frueix de prestigi per l’autoritat indiscutible que té en una matèria, pel seu poder simbòlic, etc. (IEC)

No et riguis d’ell perquè és una vaca sagrada / Les vaques sagrades de l’empresa han exigit que, encara que demà sigui un dia festiu, anem a la feina

home de pes

ésser un sant baró, (p.ext.), les forces vives (p.ext.), els deu mil de dalt (p.ext.)