AUTONOMIA

comunitat autònoma SN, ens territorial, dotat d’autonomia política, en què s’organitzen les regions i les nacions de l’Estat espanyol per a l’exercici del dret a l’autogovern (IEC)

La Comunitat Autònoma de Catalunya necessita més competències per autogovernar-se a ple dret