AUTOMATISME

pilot automàtic SN, sistema de govern automàtic d’embarcacions, aeronaus, coets, etc., capaç d’efectuar maniobres de correcció necessàries i, en el cas, de les aeronaus, de mantenir l’altitud de vol (EC)

Ara volem amb el pilot automàtic