AUTÒNOMAMENT

per si mateix SP, per la pròpia virtut o força (EC)

Ha aconseguit la feina per si mateix

de si mateix (v.f.), pel seu compte (p.ext.), per lliure (p.ext.), anar sense caminadors (p.ext.)