AUTÈNTIC

de debò SP, autèntic / no fals ni falsificat (R-M, *)

Això no és xampany de debò; és vi gasejat (R-M)

de veritat, de bo

de per riure (ant.)