AUGMENTAR

créixer com els bolets SV, augmentar en gran nombre

Des que s’ha ampliat el termini de la convocatòria, les sol·licituds han crescut com els bolets

sortir com els bolets

créixer com una bola de neu SV, augmentar ràpidament / augmentar d’una manera progressiva (Fr, IEC)

La seva fama creix com una bola de neu / Si no ho atures, aquesta mentida creixerà com una bola de neu i perjudicarà tot el veïnat (EC, *)

fer tornes

reduir (alguna cosa) a zero (ant.)

fer tornes SV, resultar abundant per a repartir, una quantitat donada / augmentar o créixer, no minvar / una cosa, no minvar, ans augmentar o créixer (R-M, Fr, IEC)

Malgrat la sequera, aquesta planta fa tornes i aviat l’haurem de trasplantar / Aquesta classe d’arròs no hi ha manera que faci tornes (*, EC)

créixer com una bola de neu

fer torna (v.f.)

prendre cos SV, augmentar de volum (EC)

La cervesa va prendre cos

tenir cos (p.ext.)