AUDIÈNCIA

hora punta SN, franja horària de major audiència d’un suport televisiu o radiofònic (T)

Emeten aquell programa en hora punta. Per això ha aconseguit aquests índexs d’audiència tan desmesurats

hores punta (v.f.)