ATURAT

1. que no es mou

en fatxa SP, fent bracejar les veles d’una nau de manera que unes rebin el vent per la cara de proa i les altres per la cara de popa, per tal que la nau es mantingui aturada (IEC)

Han posat en fatxa la nau

estar al paire (p.ext.), navegar a la capa (p.ext.)

estar al paire SV, restar una embarcació aturada amb les veles esteses, a causa de la calma (EC)

No feia vent; així que vam estar al paire durant dues hores (També s’usa amb els verbs quedar, restar, trobar, etc.)

posar-se al paire (inv.), navegar a la capa (p.ext.), en fatxa (p.ext.)

punt mort SN, posició de la palanca, del pedal o d’altre dispositiu d’accionament d’un canvi de marxes en la qual l’arbre primari no comunica cap moviment a l’arbre secundari / posició de dues peces articulades en què l’una no pot donar impuls a l’altra (EC, A-M)

És perillós baixar pendents en punt mort

temps mort

temps mort SN, temps durant el qual una acció mecànica, pneumàtica, elèctrica, etc., és interrompuda o deixa de produir efectes. En el cicle de funcionament d’un motor, el temps mort és anomenat també «punt mort» (EC)

Aquella màquina estava en temps mort

punt mort

2. de poc esperit per a fer les coses, de poca empresa

ésser un bleda SV, dit d’una persona no gens espavilada, mancada de vigor, de tremp (EC)

No en farem res, de tu: ets un bleda acabat (També s’usa amb la forma ésser molt bleda) (EC)

ésser un fava, ésser un lluç, ésser un pallús (algú), ésser un figa, ésser un figa blana, ésser un figa tova, ésser neula

ésser una bleda (algú) (v.f.), bleda assolellada (p.ext.), ésser un mussol (p.ext.)

ésser un enze SV, dit de la persona aturada, mancada d’iniciativa i d’enteniment (EC)

És un enze, no fa mai res bé / Ets molt enze (També s’usa amb la forma ésser molt enze) (*, EC)

ésser un pallús (algú)

fer l’enze (p.ext.)

ésser un estaferm (algú) SV, (ésser una) persona aturada, inútil, que fa nosa (EC)

El meu germà és un estaferm: porta dos anys sense fotre res de profit a la vida

ésser un estaquirot (algú), ésser un mort, ésser un trasto (algú)

ésser un estaquirot (algú) SV, (ésser una) persona aturada que fa nosa o que no fa el que hauria de fer / (ésser un) home aturat, ensopit (A-M, Fr)

No hi ha res que el faci moure: és un estaquirot / Sembles un estaquirot, no serveixes per res! (També s’usa amb el verb semblar) (EC, A-M)

ésser un estaferm (algú), ésser un mort, ésser un trasto (algú), ésser un pallús (algú)

ésser un mussol (p.ext.)

ésser un fava SV, s’usa de preferència aplicat a una dona aturada, que sembla estar sempre com enfavada / (ésser) fleuma (Fr, EC)

Aquest noi és un fava: no hi ha manera d’espavilar-lo

ésser un bleda, ésser un lluç, ésser un figa, ésser un figa blana, ésser un figa tova, ésser neula

ésser un lluç SV, (ésser) curt, parat, que no és espavilat o deseixit (EC)

No pren mai la iniciativa per a res, és un lluç

ésser un bleda, ésser un fava

ésser un pallús (algú) SV, dit de la persona aturada, curta de gambals (EC)

Aquest xicot és un pallús, a veure quan s’espavila una mica

curt de gambals, ésser un bleda, ésser un estaquirot (algú), ésser un enze

mancat d’esperit SA, mancat d’energia interior, de coratge davant les dificultats o perills

No té prou empenta per fer aquesta feina, és tímid i mancat d’esperit

pobre d’esperit, tenir poc esperit, no tenir esperit, anar orella baix

no saber-se mocar SV, ésser molt ignorant i poc deseixit (R-M)

Com vols que ell t’ho solucioni, si no se sap ni mocar! No té ni coneixements ni traça (R-M)

no saber on té la cara, no saber ni la «a», no saber fer una «o» amb un cul de got, no saber-se treure la pasta dels dits