ATURAR

cridar l’alto (a algú) SV, oposar-se a l’acció d’algú (R-M)

S’atribueix uns drets que no té; li haurem de cridar l’alto (R-M)

parar els peus (a algú), cridar l’atenció (d’algú), barrar-li el pas (a algú), posar fre a

parar el carro SV, atallar algú que parla massa o inconvenientment (R-M)

Para el carro, noi! Això que acabes de dir no t’ho consento de cap manera / Vinga! pareu el carro i continueu la feina / Si estava enfadat, només deixava de dir renecs quan li deien que parés el carro (R-M, *, *)

parar els peus (a algú) (p.ext.), ja n’hi ha prou (p.ext.), retenir la llengua (p.ext.), frenar la llengua (p.ext.)

parar els peus (a algú) SV, oposar-se a l’actitud o l’actuació d’algú (EC)

Para els peus a ton germà o acabarà amb totes les existències en un tres i no res / Començava a fer i desfer al seu grat i li han hagut de parar els peus / Si no li pares els peus, després ja no el podràs controlar / Atura-li els peus perquè s’està agafant molta confiança (També s’usa amb el verb aturar) (*, R-M, EC, *)

barrar-li el pas (a algú), cridar l’alto (a algú), posar fre a, a ratlla

parar el carro (p.ext.)

posar-se al paire SV, maniobrar una embarcació de vela per tal que resti al paire (EC)

Arribats a aquell port ens vam posar al paire

estar al paire (inv.)

tallar curt SV, posar promptament terme a una cosa (IEC)

Quan hi ha massa abusos s’ha de tallar curt; no es pot condescendir / Si no talles curt ara mateix, després potser ja no ho podràs deturar (R-M)

tallar caps

posar ratlla (a alguna cosa) (p.ext.), posar terme (a alguna cosa) (p.ext.), sortir al pas (d’alguna cosa) (p.ext.), tallar (algú) en sec (p.ext.)

tirar la regna SV, fer aturar el cavall o altre animal en què es cavalca (A-M)

Van tirar la regna per poder veure millor el paisatge que els envoltava

no aturar regna (ant.), girar la regna (p.ext.)