ATUR

salari social SN, prestacions socials rebudes, principalment mitjançant els sistemes de la seguretat social, pels assalariats sense consideració a llur aportació al procés productiu, però atenent al conjunt de necessitats que té el treballador i la seva família (EC)

Sort que cobro el salari social. Si no fos així, no sé com podria fer front a tantes despeses