ATREURE

fer tro SV, atribuir a quelcom molta importància / una cosa, atreure fortament l’atenció de la gent (R-M, IEC)

Les seves declaracions a la premsa han fet tro; tothom les comenta (R-M)

fer crit

fer forrolla (p.ext.), fer soroll (p.ext.)