ATRACCIÓ

autos de xoc SN, atracció de fira consistent en una pista per on circulen autos elèctrics petits i fàcilment maniobrables que poden topar entre ells sense malmetre’s gràcies a unes bandes de goma o cautxú que els protegeixen (IEC)

És festa major i els autos de xoc són l’atracció més visitada

muntanyes russes SN, atracció de fira que consisteix en unes vagonetes que circulen a gran velocitat per unes vies amb forts desnivells / via amb una sèrie de baixades i pujades, per on, en els parcs d’atraccions, es fa desfilar una vagoneta ocupada per viatgers que s’hi volen divertir (IEC, A-M)

Ha pujat a les muntanyes russes i s’ha marejat / Vull anar al parc d’atraccions per pujar a les muntanyes russes